ZOHO tiếp tục

ZOHO tiếp tục

Tôi đã rất ấn tượng với ZOHO Online Office Suite. Hôm qua chúng tôi đã kiểm tra ZOHO Sheets và Writer. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn và khám phá các ứng dụng khác.

Trước tiên, hãy xem ZOHO Show 2.0, Đây là bản sao PowerPoint cho phép bạn nhập trực tiếp các bản trình bày PowerPoint hiện có hoặc tạo một bản mới từ đầu.

Như với Sheets và Writer tôi có thể dễ dàng nhập bản trình bày PowerPoint vào ZOHO Show 2.0, Ngoài ra, có một số đối tượng bao gồm Clip Art kèm theo Show 2.0, ZOHO sẽ tự động lưu bất kỳ tài liệu nào bạn đang làm.

Như với ZOHO Writer và Sheets, các điều khiển được truy cập dễ dàng và bố cục làm cho hoạt động trong Suite này rất trực quan.

Bản chiếu đầu tiên này chính xác là những gì tôi đã nhập từ máy cục bộ của mình sang ZOHO.

Slide này sau đây tôi đã sử dụng slide PowerPoint gốc và thêm một số ZOHO Clip Art.

Tất nhiên, Microsoft Office Suite sẽ có nhiều tùy chọn hơn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn cần phải trình bày một bản trình bày đẹp mắt nhanh chóng và muốn cộng tác với những người khác, thì ZOHO là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi đã nhận được phản hồi từ đại diện của ZOHO và họ đã thông báo rằng các ứng dụng Microsoft Office 2007 sẽ sớm được hỗ trợ. Tôi vẫn chưa dùng thử Google Docs nhưng cho đến nay tôi rất ấn tượng với ZOHO. Tất cả mọi thứ tôi cần để sử dụng nó là rất hiệu quả. Thêm vào đó là rất nhiều tính năng bổ sung. Trong những ngày tới tôi sẽ đi sâu hơn với các tính năng đó.

Design by @CuocSong

Post a Comment

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Nhận xét Mới